Tuyển dụng

Tuyển Kỹ Sư cơ điện tử, điện tử tự động

Để mở rộng sản xuất kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Việt Nhật cần tuyển nhân viên kinh doanh ngành cơ khí

Tuyển dụng Kỹ Sư cơ điện tử, điện tử tự động

Để mở rộng sản xuất kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Việt Nhật cần tuyển nhân viên kinh doanh ngành cơ khí